หมอยาติวเตอร์
 เข้าสู่ระบบ - สมัครสมาชิก  |  
 ตะกร้าสินค้า (0)
นางสาวณัฐชญา นราทองถาบันติวสอบสายแพทย์  ยินดีต้อนรับ
MOR MATH  INSTITUTE  

ยินดีต้อนรับค่ะ

อยากเป็น หมอ ทันตะ เภสัช พยาบาล 
ก็ได้เป็น เมื่อมาเรียนกับเรา
ติวเพื่อสอบ ประจำปี 2557 ครั้งที่ 25 
            รอบ  2.แพทย์  ทันตะ  เภสัช   ม.รังสิต ม. เวสเทริ์น ม. อีสเทริน  ม.สยาม   9,500  บาท/ 5  วิชา
ติวทุกเสาร์-อาทิตย์   ตั้งแต่  5-6,12-13 , 19-20 ,26-27 ,3-4 พค.  57
   
  
           
  *** การจัดติวเป็นในนามเอกชน นศ.มข  และบัณฑิต  มข. ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับคณะที่สอบเข้า การติวขึ้นอยู่กับความสามารถของ ผู้ติว และ นักเรียน  เท่านั่น ผู้ปกครองนักเรียน อย่าได้หลงเชื่อ  ในกรณีแอบอ้าง ในการฝากเข้า หรือ สิ่งที่ผิดกฏหมาย ขอบพระคุณครับ 

หมายเหตุ  : น้องๆ สามารถดูสถานที่เรียน และ  บรรยากาศการสอนได้แล้ว ที่ ช่อง ตารางเรียน และ สถานที่เรียนครับ

 

 


 ____จอโปรเจคเตอร์ ____1 2 3 4
5 6 7 8
9 10 11 12
13 14 15 16
17
21
25
29
33
18
22
26
30
34
19
23
27
31
35
20
24
28
32
36
ด่วนมาก!!
 

 
โทรแจ้ง                 083-6644481               ลำดับ
   ชื่อ                 สกุล                                                              
       โรงเรียน                                      
             ชำระหนังสือ
 1  ศุภลักษณ์  ศรีประเสริฐ  กมลาไสย  รอชำระ
 2  ปาลิกา  ตระเวทิธรรม
 ขอนแก่นวิทยายน  รอชำระ
 3  ทศวรรณ  มากพันธ์ผล 
 สาธิตศึกษาศาสคร์  มข
 รอชำระ
 4  ขวัญจิรา ชาลีคาร  ขอนแก่นวิทยายน  รอชำระ
 5  สายศิริ  อ่อนมณี  ขอนแก่นวิทยายน  รอชำระ
 6  ธนายุทธ  ริวน  ขอนแก่นวิทยายน  รอชำระ
 7 ณัฐชญๅ   นราทอง  อุดรพิทยานุกูล  รอชำระ
 8 mathurada   maneewong  kku  satit รอชำระ
  9  กัญญพัชร คำแก้ว  พล  รอชำระ
 10  ธัญลักษณ์  ทุมดี  Kku satit  รอชำระ
 11  พัสกร  จันทศร  ขอนแก่นวิทยายน รอชำระ
 12  ธนวัฒน์ ศักดิ์นาราโรจน์  ขอนแก่นวิทยายน  รอชำระ
 13  นิติกร บุตรเรือง 
 พยาบาล  หัวเฉียว
 รอชำระเงิน
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       ลำดับ   

                              ชื่อ  -  สกุล                                                                                                                    โรงเรียน            คอร์ส                                                ชำระเงิน 
 วีรภัทร     รัตนสุภา   ขอนแก่นวิทยาน    vet   P
2 ชุติมา       ศรีสว่าง ขอนแก่นวิทยายน vet   P
3 สิริกัญญา  สมยา ขอนแก่นวิทยายน

vet

  P
 4.  กมลชนก   ยสินพร
 หนองเรือวิทยา vet    P
 5.  พิริษา   ศรีวงษ์รักษ์
 หนองเรือวิทยา  vet    P
 6  ปฏิพัฒน์ ศรีมงคล  แก่นนครวิทยาลัย  vet    P
 7.  ทอฝันพิสัยสถาน แก่นนครวิทยาลัย   vet    P
 8.  จิดาภา ไพรพยอม แก่นนครวิทยาลัย  vet    P
 9.  ศตพร  ชัยศรี  แก่นนครวิทยาลัย  vet    P
10.  จิฏรางคนางค์ เพชรคีรี จุฬาภร ณราชวิทยาลัย ปทุมธานี  vet    P

 11.  จิราวรรณ  พลเนตร  ขอนแก่นวิทยายน2  vet    P
 12.  ชฎาภา   ฟองฤทธิ์    แก่นนครวิทยาลัย  vet    P
 13.  ทิพยาภา  ปองนาน  แก่นนครวิทยาลัย  vet    P
 14. ปรีดาพร  บาตรโพธิ์   แก่นนครวิทยาลัย  vet    P
 15.  วิภาลักษณ์  ช่างเหล่า  แก่นนครวิทยาลัย vet    P
 16.  ณัฐธิดา  วรรณสัย  แก่นนครวิทยาลัย  vet    P
 17.  ไนยชน รัตนวิเศษฏิกูล ขอนแก่นวิทยายน   VET    P
 18. คณิตา ลือนาม  สุรนารีสิทยา   VET   P
 19 ณัฐภัทร์  ถาบูลแสน 
VET   P
 20  พัชญ์สนี มาวัน    VET   P
 21  มนัสนันท์  พลซักซ้าย  รร.สาธิต ม.ขอนแก่น (ศึกษาศาสตร์)  VET   P
 22  นฤมล   กมลรัตน์    รร.ราชสีมาวิทยาลัย  VET    P
 23  กำลังรอ    VET        p
 24 กาญจน์   รัตนเพียร รร.เบญจมมหาราช  VET      p
 25  รัศมี  ลาภจิตร  รร.มารีย์วิทยา  VET      p
 26  กฤติยา  ผาจวง    รร.ปทุมเทพวิทยาคาร  vET    p
 27  พงศกร  บุญศรีมณีชัย  รร.ปทุมเทพวิทยาคาร pharmacy    p
 28  พรสุดา  สุขมณี  รร.สุรธรรมพิทักษ์  VET    I
 29  กำลังโหลดข้อมูล    VET    
 30  รัตนา  รัตนกุล  ม.รัตนบัณฑิต  VET    P
 31  วีรพงศ์  สุดนาดี  ม.รามคำแหง  VET    P
 32  ปทิตตา  นรากรมังคลา  รร.กาญจนาภิเษกวิทยาลัย  VET    P
 33  พรสุดา  สุขมณี  รร.สุรธรรมพิทักษ์  VET    I
 34  ผกามาส จารุจินดา  รร.ปราจินราษฎรอำรุง  VET    P
 35  ณรงค์ศักดิ์  ธรรมวงษ์  รร.กาญจนาภิเษกวิทยาลัย  VET    P
 36  ชวิศา  ดลรวีธนากิจ  รร.เบ็ญจะมะมหาราช  VET    P
 37  สุวลักษณ์  ธงไชย     รร.สิรินธร  VET    P
 38  จารุภา เพิ่มทรัพย์  ขอนแก่นวิทยายน  BIO    P
 39  วีรนันท์  เคียงวงศ์  ขอนแก่นวิทยายน BIO    P
 40  เบญจวรรณ  หอมตา  ขอนแก่นวิทยายน  BIO    P

 41

42

43

 ณพิชา  กระแสร์ 

ศุภลักษณ์  ศรีประเสริฐ

ณัฐชญา  นราทอง

ขอนแก่นวิทยายน

กมลาไสย

อุดรพิทยานุกูล

 BIo

VET

VET

 

 P

I

I

 
ขอสงวนสิทธิ์ รอบ 3   สำหรับ  น้องที่ อยู่รอบ 1  ฟรี   ส่วนสมัครใหม่ 
 35  ท่านนะครับ เปิดเรียน  ลงทะเบียน 18-19  มีค.  57 
ณ  อาคาร ขวัญมอ  ม.ขอนแก่น
 


  I  คือ รอการชำระเงินลงทะเบียน
 P   คือ ชำระเงินแล้ว

                ธ.กรุงศรีอยุธยา     

             เสียค่าธรรมเนียมธนาคาร  

                       
สาขา ม.ขอนแก่น ออมทรัพย์
เลขที่บัญชี 4381007820
ชื่อบัญชี เทพสถิตย์ กุลโคกกรวด
                                                  

                  ธ.ไทยพานิชย์

      เสียค่าธรรมเนียมบริการ          

ธ.ไทยพานิชย์ ออมทรัพย์ สาขา ม.ขอนแก่น
เลขที่ 7932290749
ชื่อ เทพสถิตย์ กุลโคกกรวด


                  ธนาคารทหารไทย

***   ฟรี ค่าบริการเมื่อชำระผ่าน

 counter ธนาคาร       

สาขา เซ็นทัลพลาซ่า ขอนแก่น            ออมทรัพย์ 

เลขที่บัญชี 6302173395 

ชื่อบัญชี    เทพสถิตย์  กุลโคกกรวด   

                                                                               


 

มาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของเรา
คุณภาพ คุณวุฒิ คุณธรรม นำสู่ความสำเร็จ  
 
 
โดย พี่ แพทย์ ทันตะเภสัช สัตวแพทย์ วิศวะ มข. และอาจารย์ ทุน พสวท      
 
 

ลืมรหัสผ่าน
อีเมล์ :
รับรหัสผ่าน


Online: 1 Visits: 138,873 Today: 58 PageView/Month: 3,256